Nejbližší akce

10. června, cyklovýlet

Na sobotu je plánován cyklistický výlet do okolí. Sraz je v 9.30 hodin na parkovišti prodejny Albert. Dle složení účastníků se na místě domluví trasa a délka výletu. S sebou doporučujeme pití a malé občerstvení. Pokud bude během trasy možnost občerstvení ve stánku apod, napojíme i osvěžíme se na daném místě. Účast není třeba hlásit předem. Jednoduše, kdo přijede včas, odjíždí na společný výlet.

29. června, grilování

Ve čtvrtek od 18.00 hodin se připravuje společné grilování na zahradě "U Miloše". Tedy ve Věžické ulici. Bližší info o místě konání u paní Ing. Sukové nebo u pana Miloš Smolíka. Telefony najdete v kontaktech. Součástí podvečera může být malý turnaj v tenise na tamním kurtu, umělý povrch. Kdo chce může přijít v 17.00 hodin s nádobíčkem. Podle počtu účastníků, buď bude turnaj nebo jen volné zahrání. To rozhodneme na místě.

Na akci je vstupenkou přinesení vlastních kulinářských kousků vhodných ke grilování. Spojíme vše dohromady a tak ochutná každý od každého. Můžete přinést i alko a nealko nápoje. Podvečer není nijak sponzorován KPHP. Sami si jej utvoříme spojením sil. Možná bude zakoupen soudek piva, dle počtu účastníků.

Prosíme, abyste svoji účast oznámili předem, abychom znali přibližný počet účastníků, kvůli počtu grilů a "grilerů". Nejpozději do 27.5. na mail: kphp@info.cz.

Těší se na Vás všichni účastníci.

Akce na první půlrok 2017

Na Sněmu KPHP byly schváleny následující akce:

01 Návštěva divadelního představení. Neuskutečnilo se - nenašlo se vhodné představení.

02 Maškarní ples KPHP v Sezóně na Chvalech: 25. 2. od 19.00 hodin. (proběhlo)

03 Divadlo nebo Nevidomá výstava. (divadlo proběhlo)

04 Velikonoční bowling "U Pekaře". (proběhlo)

05 Prohlídka letiště Ruzyně, vnitřní prostory běžně nepřístupné. Minimálně 20 lidí pro samostatnou skupinu! (proběhlo)

05 Výlet na kole nebo pěší turistika. (pro nepřízeň počasí neproběhlo, znovu na červen)

06 Motokáry v Horních Počernicích. (proběhne nejspíš na podzim)

06 Výlet do Škody Mladá Boleslav, prohlídka muzea a výrobních prostor. Minimálně 15 lidí (nekoná se pro nízký zájem).

06 Cyklistický výlet v sobotu 10.

06 Grilování "U Miloše", na pozemku ve Věžické s možností turnaje v tenise, ve čtvrtek 29.

Plán se může v průběhu roku měnit dle aktuálních nabídek a možností klubu i přání členů.

 

Již v plánu na druhé pololetí:

10 Exkurze do ČNB, ukázky bankovek, padělků a dalších mnoho zajímavostí z oblasti finančnictví. Minimálně 10 lidí!

 

Kde nejsou uvedeny dny a časy, je v plánu a budeme Vás včas informovat prostřednictvím mailů KPHP. Doporučujeme aktivně číst maily z klubu, aby Vám "nepadaly" do spamu. Abyste měli včasné informace o termínech akcí.

Věříme, že letos bude návštěvnost na akcích podstatně vyšší nežli v roce 2016, kdy jsme museli některé aktivity i zrušit, což mrzí především ty, kteří se přihlásili a samozřejmě zajišťovatele samotného, který vloží nejen svůj osobní čas do zajištění.

Nebráníme se ani Vašim nápadům, kam se jet, či jít podívat. Můžete znát místa, o nichž nevíme a určitě by se líbily také ostatním. Náměty posílejte na mail klubu nebo volejte Ing. Šabatkovi. Akci můžete i sami zajistit a klub ji rád podpoří rozesláním všem členům.

Na hojnou účast se těší představenstvo KPHP.

Na akce KPHP se můžete přihlásit u Ing. Moniky Sukové na:
emailu: info@kphp.cz nebo na tel.: 774 212 175.

Podívejte se také na AKCE USKUTEČNĚNÉ  v minulých obdobích. V odkaze je najdete časově seřazené vždy od poslední akce k první zaznamenané.

Věříme, že Vás pohled na předchozí aktivity ujistí, že toho představenstvo KPHP nečiní málo pro svoji základnu. Že Vás zlákáme na početnější zastoupení Vás, členů a Vašich rodinných příslušníků, na pořádaných akcích.

Srdečně Vás zve představenstvo KPHP